Cho thuê xe giới

Công Ty Tân Tiến Phát chuyên cho thuê xe cơ giới như xe lu ,xe ủi ,xe cuốc, xe ben ,xe cẩu ,xe bắn bê tông cho thuê đầu bắn bê tông đầu cắt với giá rẻ ở TPHCM ngoài ra chúng tôi còn nhận làm bắn phá bê tông và lu ủi theo cao ở TPHCM Điện thoại: 0974432844.